Algemene voorwaarden

Waarom zijn algemene voorwaarden belangrijk?

Om ervoor te zorgen dat onze samenwerking goed verloopt, creëer ik in deze algemene voorwaarden het kader.

Van wie?

Dit zijn de algemene voorwaarden van Synopsis. Ze hebben voorrang op jouw algemene voorwaarden als opdrachtgever.

Synopsis is de eenmanszaak van Hannie Van den Bilcke en wordt vanaf nu als ‘ik’ of ‘mij’ genoemd. De opdrachtgever wordt in deze voorwaarden als ‘jij’, ‘je’ of ‘jou’ genoemd.

1. Offertes

Een eerste kennismakingsgesprek is vrijblijvend en uiteraard gratis. Hierna doe ik een prijsvoorstel dat 30 dagen geldig blijft. Ik bezorg jou deze offerte per mail en als jij deze offerte ondertekent of schriftelijk bevestigt, dan wordt de overeenkomst bindend. De offerte vormt de basis voor de latere factuur en geldt alleen voor de specifieke opdracht. Het uitvoeren van de opdracht start pas na jouw goedkeuring van de offerte. Dat kan via mail of schriftelijk.

2. Aanpassingen (in het geval van copywriting)

Na het eerste voorstel heb je recht op 1 revisie en heb je 10 dagen de tijd om jouw feedback per mail naar mij door te sturen (tenzij we iets anders zijn overeengekomen). Op basis daarvan pas ik de teksten aan. Aanpassingen die nog weinig met de oorspronkelijke opdracht te maken hebben, vallen niet onder de prijsafspraken van de offerte. Ik kan ze na overleg opnieuw facturen.

3. Voorschotten

Voor uitgebreide opdrachten kan ik een voorschot vragen.

4. Facturatie

De factuur volgt na of bij het indienen van de definitieve tekst of aanpassing. Als je langer dan 2 weken wacht om de aanpassingen aan te vragen, verstuur ik de factuur nog voor de aanpassingen zijn doorgevoerd.

De factuur moet binnen de 30 dagen worden betaald. Is dat niet zo? Dan stuur ik jou een herinneringsmail. Daarna heb je nog 10 dagen om te betalen. Als je na deze mail te laat of nog niet betaalt, moet je een forfaitaire schadevergoeding betalen, namelijk 10 % van het factuurbedrag.

Daarnaast reken ik op het factuurbedrag nalatigheidsintresten aan (1 % per maand vanaf de vervaldag). Dit alles zonder ingebrekestelling (dus zonder dat ik jou daar nog over moet inlichten) en ongerekend de gerechtelijke intresten en kosten (zonder deze kosten mee te rekenen).

5. Eigendomsrecht

Als de opdracht gaat over het (her)schrijven van teksten blijven deze teksten mijn eigendom tot de factuur volledig betaald is. Vanaf dan heb jij volledig eigendomsrecht.

6. Aansprakelijkheid

De resultaatsverantwoordelijkheid bij opdrachten zoals brainstormsessies en communicatieadvies liggen bij jou.

Ik ben niet aansprakelijk voor inhoudelijke fouten als jij onjuiste en/of onvolledige informatie gaf.

Ik ben niet aansprakelijk voor rechten van intellectuele eigendom op bronmateriaal of gegevens die jij mij gaf.

7. Klachten

Heb je een klacht over de factuur of het geleverde werk? Laat me de klacht dan binnen de 10 dagen na ontvangst van de opdracht weten.

8. Verzuim

Als jij de uitvoering van de opdracht verhindert door nalatigheid of door onbereikbaar te zijn, kan ik de verdere uitvoering van de opdracht stopzetten. In dat geval reken ik je de kosten die ik al gemaakt heb of werkuren die ik al gepresteerd heb aan.

9. Bewijs

We aanvaarden allebei elektronische communicatie – zoals e-mail – als bewijsmiddel.

10. Bevoegdheid

De overeenkomst valt onder het Belgische recht. Betwistingen of geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussels Hoofdstedelijk Gewest.